VMS Система за управление на посетителите + ID BOX четец за паспорти и лични карти

VMS + ID BOX –  е решение, което автоматично прочита данните от личните карти и паспорти на посетителите във вашия обект и ги записва и съхранява криптирани в софтуера за управление на посетителите VMS . Системата е GDPR by design и е изцяло съвместима със всички изисквания за криптиране и сигурно съхранение на лични данни на физически лица.

VMW /Visitors Management System/ е приложима в обществени и административни сгради, фабрики, логичности бази, стадиони и спортни зали, офис сгради и навсякъде, където входът на външни лице се осъществява посредством идентифицирането с документ за самоличност- паспорт или лична карта.

Софтуерът отчита датата и часа на влизане, както и датата и часът на излизане на посетителя. Има възможност за въвеждане на номер на пропуск на посетителя, като това може да става както ръчно, така и автоматично посредством баркод скенер, магнитен или безконтактен карто-четец. След като посетителя върне своя пропуск, системата автоматично го извежда като напуснал и записва датата и часа на напускане на сградата. По този начин, при приключване на смяна, може да се осъществява по-качествен контрол и сигурност.

Интегриране с външни системи:

Системата за контрол на посетителите може да бъде интегрирана и с външни системи и публичните регистри на държавата. Например, може да се осъществява проверка за валидност на документа за самоличност с регистъра на МВР, може да се прави проверка за „black list“ на лица, на които им е забранено влизането в обекта, като футбулни хулигани, включени в списъка за забрана за посещение на спортни мероприятия и много други.

VMS системата може да бъде адаптирана и доработена спрямо вашите специфични нужди, както също да бъде модуларно над градена.

1,698.00 лв. without VATКупи

Изтегли брошура