ЧЕТЕЦ ЗА ПАСПОРТИ И ЛИЧНИ КАРТИ

ID Box One е четец за паспорти и лични карти от ново поколение,  който позволява автоматичното въвеждане на личните данни на вашите гости директно в СРН системата на министерството на туризма ЕСТИ. Паспортът или личната карта просто се поставя в четеца и той автоматично попълва данните в електронната система. Устройството позволява работа, както в уеб базираната система директно, така и попълването във файл, който да се импортира в СРН. Подходящ е за малки хотели, къщи за гости и места на настаняване, които не използват хотелски софтуер, или нямат директна връзка между хотелската програма и ЕСТИ.

За тези, които използват хотелски софтуер за настаняване, четецът може да се свърже директно към хотелската програма и данните да се попълват в нея.

СЪВМЕСТИМ С ВАШАТА PMS СИСТЕМА

ID Box One + MRZ InputPro е съвместима с всички PMS хотелски софтуерни системи, които позволяват попълване на данни от клавиатура, като същевременно може да попълва данните директно в ЕСТИ. Нашите клиенти работят с Micros Fidelio, Opera, Protel, Mews Systems, Clock и много други.

VMS /Система за управление на посетителите/

Visitors Management System (VMS) e комбинация от
софтуер за управление на посетителите и усторйство за автоматично четене на MRZ (машинно читаемата зона) на документите за самоличност – лични карти и паспорти. Системата е приложима за всички обекти, в които се осъществява контрол на достъпа на външни лица и посетители като: държавни, общински и публични учреждения, училища, офис сгради, производствени предприятия, логистинчи бази, летища, стадиони и спортни зали, хотели, театри и музеи и всякакви обекти, които са с контрол на достъпа посредством идентифициране на посетителите.

Системата е GPDR by design, и е съобразена със всички изисквания за криптиране и надлежно съхранение спрямо закона за защита на личните данни.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ